PODPORA  |  PRIJAVA
OPIS
Programski paket “miniBO” je namenjen manjšim in srednje velikim podjetjem za spremljanje zaloge artiklov.

Omogoča vnos:
 • prevzemnih listov
 • predračunov
 • dobavnic
 • računov
 • blagajniških zaključkov narejenih v blagajniškem programu BiroPOS
 • odpisov
 • porab
 • inventur

Zaloga artiklov se vodi količinsko in je ovrednotena po metodi drseče povprečne cene.

Za poljubno obdobje omogoča izpis poročil:
 • prodaje
 • porabe
 • nabave
 • zaloge


PRODAJALCI
FLOP d.o.o.
Podkraj pri Velenju 8, 3320 Velenje
P.E. Šaleška 19a
info@flop.si
BIROELEKTRONIKA VELENJE, BRUNO PODVINŠEK s.p.
Koroška cesta 48 A, 3320 Velenje
info@biroelektronika.com
PROGRAMSKI PAKET IN NAVODILA
Programski paket "miniBO"
Navodila za uporabo programskega paketa "miniBO"
Programski paket "BiroPOS"
ZADNJE NOVOSTI
ver2020-10-12.001
 • eSlog2.0
  • urejen uvoz v Halcom (08.10.2020)
  • urejen uvoz v ZZI (12.10.2020)
ver2020-10-01.001
 • dodana možnost izvoza računa po standardu eSlog2.0
 • recepcija
  • možnost odjave vseh prikazanih gostov naenkrat
  • pri prijavi se v polje ura prijave ali odjave lahko vpiše "d" za tekočo uro ter kombinacije h, hh, hhmm, hhmmss, hh:mm in hh:mm:ss
  • pri vsaki spremembi datuma bivanja se spremembe same pošljejo na AJPES
  • dodano polje "Že plačano", "Predplačilo" ter "Voucher" oz. turistični bon
  • dodana poročila na gumb "dodatno" v pregledu rezervacij
  • v knjigi gostov je dodano poročilo o trenutno prijavljenih gostih glede na datum in čas prijave ter datum in čas odjave
  • v šifrantu sob možnost spreminjanja šifre obstoječe sobe
  • pohitren prikaz mrežnega pregleda
  • eTurizem_1.3.exe spremenjen, da se uporablja TLS1.2
  • v nastavitvah podjetja na zavihku "recepcija" dodane nastavitve, ali naj se na trakcu prikazujejo imena gostov ter širina in višina trakca ter velikost pisave
  • pri dodajanju novega obiska je dodano polje "opomba za sobarice"
  • na izpisu računa je dodan tekst "Ostane za plačilo" v primeru, da je račun delno koriščen preko voucherja oz. turističnega bona
 • pri uporabnikih dodano polje za maksimalni popust, ki se upošteva v BiroPOS blagajni
 • dodano poročilo izpisanih kopij davčno potrjenih računov
 • v zagon programa je možno dodati parameter "/ZalogaNaPOS:" ki bo samodejno shranil txt datoteko v BiroPOS mapo in zaprl miniBO
  primer: /ZalogaNaPOS:B01
 • v zagon programa je možno dodati parameter "/TrenutnaZalogaNaPOS:" ki bo najprej prenesel in poknjižil vse neknjiženo in nato samodejno shranil txt datoteko v BiroPOS mapo in zaprl miniBO
  primer: /TrenutnaZalogaNaPOS:B01
 • v šifrant partnerji dodan stolpec e-pošta
 • izvoz artiklov za tehtnico Libela
ver2019-04-23.001
 • pri partnerjih dodana oznaka aktiven/neaktiven z možnostjo označevanje CTRL+dvojni klik na miški
 • v recepciji dodane kontrole vpisa podatkov po novi dokumentaciji AJPES
 • v recepciji dodana možnost ločevanje turistične in promocijske takse
 • v nastavitvah podjetja dodana nastavitev "Mapa za izvoz dokumentov", ki ob knjiženju samodejno kreira PDF datoteke knjiženih dokumentov in jih shrani v podmape (LETO)\(OznakaDokumenta)\(StevilkaDokumenta).pdf
 • pri tiskanju dokumentov se noga na koncu lista sedaj vedno natisne spodaj na dnu lista (privzeto se nastavi, da je privzeti prikazovalnik Edge, prej je bil IE)
 • pri pregledu dokumentov se privzeto dokumenti sortirajo po datumu izdaje in potem po oznaki dokumenta
 • možnost uporabe MS AZURE SQL podatkovne baze, s tem je omogočena sočasna uporaba programa iz različnih fizičnih lokacij brez uporabe VPN omrežja
 • možnost izvoza podatkov za računovodstvo v spletni program e-računi
 • android program miniBO, ki omogoča terensko izdelavo dobavnic
 • android program miniBO, ki omogoča popis inventure s terminalom z vgrajenim čitalcem črtne kode
 • v opombah dokumenta je možno v opombo dodati določena polja. Primeri uporabe:
  Sestavil / izdal: #DokumentSestavil#
ver2018-05-30.001
 • komunikacija s FURSom urejena po standardu TLS1.2
 • pri eRačunih v primeru pošiljanja storno dodan ustrezen opis
 • pri izbiri datuma z miško dvojni klik na mesec ne izbere datuma ampak pusti okno odprto
 • gumb "dodaj" pri izbiri šifrantov je preimenovan v "ustvari nov"
 • možnost prenosa podatkovne baze v MS Azure (gostovanje v oblaku)
 • dodana možnost izvoza podatkov za računovodstvo, ki uporablja programsko opremo Desito
 • v recepciji dodana možnost skeniranja osebnih dokumentov z namenskim čitalcem
 • pri inventuri je skrit stolpec PNC, ker se ne uporablja nikjer na izpisih
 • v opombah dokumenta je možno v opombo dodati določena polja. Primeri uporabe:
  Dokument: #OznakaDokumenta#-#LetoDokumenta#-#ZaporednaStevilkaDokumenta#
  Sklic: SI00 #StevilkaDokumenta#
  Davčna partnerja: #DavcnaPartnerja#
  Datum izdaje: #DatumIzdaje#
  Veljavnost: #DatumIzdaje+5#
  Zapadlost: #DatumZapadlosti#
  Storitev: #DatumStoritveOd# do #DatumStoritveDo#
  Naročilnica: #StevilkaNarocilnice#
  Število artiklov na dokumentu: #SteviloArtiklovNaDokumentu#
  ZNESEK: #ZnesekZDavkom# EUR
Copyright © 2023 PIKABU d.o.o. | Vse pravice pridržane | Spletno stran vzdržuje ekipa PIKABU